اخبار کانون

ارائه خدمات مشاوره کسب و کار در کانون کارآفرینی استان مرکزی

خدمات مشاوره ای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی در کانون کارآفرینی استان ارائه می گردد

کانون کارآفرینی استان مرکزی با هدف حمایت از صاحبان ایده ، جویندگان کار  و افراد متقاضی راه اندازی کسب و کار در زمینه های ذیل خدمات مشاوره رایگان ارائه می نماید 

  • ارزیابی و بررسی توانمندی های کارآفرین
  • کمک به کارآفرین در شناسایی فرصت متناسب با توانمندی­هایش
  • ارزیابی فرصت و بررسی امکان درآمدزایی
  • بررسی رقبای تجاری، ایده­ها یا محصولات مشابه و کمک به ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا
  • کمک به طراحی محصول جدید
  • کمک به طراحی مدل کسب­ و کار و بررسی میزان موفقیت آن
  • ارائه مشاوره عمومی را ه اندازی کسب و کار
  • معرفی ایده های جدید جهت راه اندازی کسب و کار
  • معرفی مشاغل مختلف و سرمایه مورد نیاز