اخبار کانون

پنج شنبه بازار صنایع دستی در کانون کارآفرینی

پنج شنبه بازار صنایع دستی و دست سازهای هنری از مورخ 95/3/20 در کانون کارآفرینی استان مرکزی برگزار می شود 

پنج شنبه بازارهای صنایع دستی با هدف معرفی و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنری و ایجاد بازار ثابت از مورخ 20 خردادماه سال جاری هر پنج شنبه بعد از ظهر در کانون کارآفرینی استان مرکزی واقع در میدان دارایی خیابان 22 بهمن برگزار می گردد. معرفی خوشه های کانون و فعالیت آنها . ارائه تولیدات صنایع دستی ، شیرینی خانگی ، غذاهای محلی و خانگی و .... از دیگر برنامه های پنج شنبه های کارآفرینی می باشد