اخبار کانون

ارائه خدمات مشاوره کسب و کار در کانون کارآفرینی استان مرکزی

خدمات مشاوره ای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی در کانون کارآفرینی استان ارائه می گردد

پنج شنبه بازار صنایع دستی در کانون کارآفرینی

پنج شنبه بازار صنایع دستی و دست سازهای هنری از مورخ 95/3/20 در کانون کارآفرینی استان مرکزی برگزار می شود 

افتتاح نمایشگاه دائمی صنایع دستی و هنری در کانون کارآفرینی استان مرکزی

نمایشگاه عرضه توانمندیهای خوشه های صنایع دستی کانون کارآفرینی با هدف حمایت و معرفی هنرمندان صنایع دستی به صورت دائمی در طبقه اول واحد 103 کانون کارآفرینی راه اندازی شد.