خوشه ها

اندروپل

مشخصات خوشه

  • نام مسئول خوشه : بهنام اسفندانی
  • ایده محوری : هوشمند سازی
  • تاریخ ورود :
  • تاریخ خروج :
  • تعداد اعضاء خوشه : 6 نفر

شرح فعالیت

 این خوشه با دارا بودن متخصصین مختلف در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری مشغول به فعالیت می باشد. مهم ترین فعالیت های این خوشه به شرح زیر می باشد :

تولید انیمیشن های تعاملی

تولید نرم افزارهای آموزشی از قبیل نرم افزار مجازی آموزش دوربین عکاسی و ...

پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری هوشمندساز

تعمیرات دستگاه های صنعتی  از قبیل درایو .کنترل باکس و غیره

طراحی و ساخت پروژه های دانشجویی و صنعتی

برگزاری دوره های آموزشی مختلف در زمینه رباتیک