خوشه ها

خانه گرافیک آفتابگردان

مشخصات خوشه

  • نام مسئول خوشه : هادی حیدری
  • ایده محوری : طراحی های گرافیکی
  • تاریخ ورود : 1397/3/21
  • تاریخ خروج :
  • تعداد اعضاء خوشه : 2 نفر

شرح فعالیت

خانه گرافیک آفتابگردان خود را یک شرکت تبلیغاتی یا هنری نمی داند .ماموریت اصلی و بنیادی خانه گرافیک آفتابگردان ارائه ی راه حل های یک پارچه،مقرون به صرفه و بسیار موثر برای تحقق اهداف مشتریانش در زمینه هایی مانن افزایش فروش ، افزایش سهم بازار ، معرفی محصولات جدید ،توسعه برند ، بازاریابی داخلی و توسعه بازار است .واحدهای تحقیقاتی ، هنری و اجرایی شرکت عواملی هستند که بطور هوشمندانه راه حل های ارتباطی و تبلیغاتی توسعه یافته برای هر مشتری را به واقعیت تبدیل می کنند 

http://aftab-gardan.ir/