خوشه ها

دنیای موازی سیمرغ

مشخصات خوشه

  • نام مسئول خوشه : میثم رضی
  • ایده محوری : ساخت و تولید بازی های رایانه ای
  • تاریخ ورود : 1397/3/1
  • تاریخ خروج :
  • تعداد اعضاء خوشه : 3 نفر

شرح فعالیت

گروه نرم افزاري سیمرغ (دنیاي موازي سیمرغ) در مرداد ماه سال 1395 بصورت غیر رسمی و با سرمایه شخصی تاسیس گردید. و در ابتداي شهریور سال 1396 درخواست خود را به بنیاد ملی بازي رایانه جهت کسب مجوز تاسیس موسسه و پروانه فعالیت ارائه نموده و پس از طی پروسسه نه ماهه اداري در نهایت در تیرماه سال 1397 بصورت رسمی با نام دنیاي موازي سیمرغ به ثبت رسید. در طی سالهاي 95 و 96 این گروه با تمرکز بر روي کسب دانش و تجربه اقدام به فعالیت در زمینه ساخت و تولید بازي رایانه اي؛ و با ساخت بازي فوتون فعالیتها خود را ادامه داد و در تیر ماه 96 پس از شرکت در رویداد بین المللی TGC2017 این گروه تصمیم به وارد شدن در بازار کار به صورت حرفه اي و با تاکید بر ساخت بازي با کیفیت بین المللی، با شناخت کامل از بازار و علاقمند به حضور در این زمینه فعالیت خویش را آغاز نموده است. 

چشم انداز:

- توسعه فعالیت شرکت به صورت تخصصی در ساخت و تولید بازي رایانه اي

- ایجاد برند مطمئن در تولیدات بازي رایانه با تاکید حضور در بازار بین المللی

- افزایش تعاملات بین المللی در طول پروژه ها

- ایجاد ثروت براي کلیه سهامداران ، کارکنان شرکت و کسب اطمینان سرمایه گذاران

- ایجاد پایداري و ثبات شغلی

- افزایش حداکثري روابط عمومی با کمک حضور مجازي جهت توسعه تجاري

- ایجاد فناوري خاص مرتبط با صنعت بازي رایانه اي در هر پروژه