خوشه ها

کیان سایت

مشخصات خوشه

  • نام مسئول خوشه : داود مرادیان
  • ایده محوری : طراحی وب
  • تاریخ ورود : 1391/3/1
  • تاریخ خروج : 1394/4/23
  • تعداد اعضاء خوشه : 5 نفر

شرح فعالیت

طراحی وب


وضعیت فعلی

موفق/ و/ پیروز/