تجربه ها

"کیوانو"؛ نماد کارآفرینی زنان روستای اردبیلک

کار ما در حدی پیش رفته که یک گروه 25 نفره تشکیل دادیم و به‌صورت مدام کار می‌کنیم و اگر بازار با ما همراهی کند، می‌توانیم افراد و روستاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم. همه این 25 نفر زن هستند اما از آن‌جایی که معمولاً عروسک‌ها در حال انجام کاری هستند، وسایل کاری که در دست عروسک‌ها قرار دارد مانند ابزار کشاورزی، نجاری و... را همسران یا پسران همین زنان درست می‌کنند.

داستان موفقیت عباس برزگر

عباس برزگر از دستفروشی تا دهکده گردشگری و اقامتی خانواده عباس یرزگر 

داستان موفقیت موسس شرکت کاله

داستان موفقیت فرهاد شیخ علیشاهی

صنایع دستی و کارآفرینی و اشتغالزایی از زبان فرهاد شیخ علیشاهی

داستان موفقیت احد عظیم زاده